НПФ Резерв Тернопілля
Гаряча лінія: 0-800-50-18-60 - безкоштовно зі стаціонарних телефонів

Відкритий недержавний пенсійний фонд

Резерв Тернопілля

Вітаємо Вас на сайті відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Тернопілля»!

Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Тернопілля» створене з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів на користь фізичних осіб (учасників) для подальшого їх інвестування з метою отримання доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат.

Предметом діяльності фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на акумулювання, збереження і примноження пенсійних коштів з метою забезпечення прав учасників фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Відомості про фонд

Новини

Рівень надійності

22 лютого 2017 року. Союз Національних бізнес-рейтингів завершив загальнодержавний фінансово-економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання України. За результатами рейтингування НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля" здобуло:

Золото рейтингу серед суб’єктів господарювання України у номінації «Платоспроможність»; Золото рейтингу серед суб’єктів господарювання м. Києва у номінації «Платоспроможність».

Суб’єктам господарювання, які досягли високих результатів, присвоюється статус LEADER OF THE BRANCH («ЛІДЕР ГАЛУЗІ»), що демонструє іншим учасникам ринку, клієнтам та інвесторам надійність і перспективність цього суб'єкта.


Переукладення договору про управління активами фонду

29 квітня 2014 року віідбулося засідання Ради фонду, на якому заслуховувались звіти щодо підсумків роботи пенсійного фонду за 1 квартал 2014 року.

Інформацію про діяльність фонду за 1 квартал 2014 року в частині його адміністрування доповіла директор адміністратора фонду – ТОВ «АПФ «Адміністратор пенсійного резерву» – Самойлова Антоніна Іванівна. Інформацію в частині управління активами фонду доповів президент компанії з управління активами – ПрАТ «КУА «Національний резерв» – Хляпов Олександр Анатолійович. Начальник відділу депозитарної діяльності банка-зберігача ПАТ "ПУМБ" Герман Нінель Іванівна доповіла про результати діяльності фонду в частині зберігання його активів.

Заслухані доповіді представників компаній, які обслуговують фонд, Рада вирішила прийняти до відома та затвердити як підсумки роботи фонду за 1 квартал 2014 року.


Всi новини >>
Далі

Обслуговуючі організації НПФ «Резерв Тернопілля»

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Адміністратор пенсійного фонду «Адміністратор пенсійного резерву», код ЄДРПОУ 35149434, ліцензія Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України серії АБ №115960, дата видачі 10.12.2007 року, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії АА № 48, дата видачі 26.09.2007 року. 
Договір № 2 про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 15 квітня 2014 року.

 Компанія з управління активами «Національний резерв»

- Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ", код ЄДРПОУ 22904759, ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ № 534179, дата видачі 09.07.2010 року. 
Договір № 2 - КУА про управління активами недержавного пенсійного фонду від 2 червня 2014 року.

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

- Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829, ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294710, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ №294712, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року. Договір № 2-ПФ про обслуговування пенсійного фонду зберігачем від 12 грудня 2013 року.

Далі

Рада фонду

Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю НТ «ВНПФ «Резерв Тернопілля» утворено раду фонду:

Голова ради

Лиховид Дмитро Олегович, 1983 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 2001 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримав вперше у жовтні 2011 року
Члени ради

Хляпов Олександр Анатолійович, 1958 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 1983 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримав вперше у грудні 2005 року;
Васильєва Софія Володимирівна, 1985 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 2004 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримала вперше у жовтні 2011 року;
Савенко Надія Володимирівна, 1980 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 1999 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримала вперше у листопаді 2013 року;
Поліщук Людмила Іванівна, 1976 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 1995 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримав вперше у вересні 2017 року.

Наглядова рада відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Тернопілля» скликана з метою якомога повнішої участі представників підприємств-роботодавців, професійних спілок, об’єднань і державних органів в управлінні регіональним недержавним пенсійним фондом. До Наглядової ради входять особи, яких знає і поважає спільнота Тернопілля, які можуть достойно представляти і захищати інтереси учасників фонду.

Особовий склад Наглядової ради:

КАРАВАНСЬКИЙ Олег Іванович, голова правління ВАТ «Тернопільгаз», голова Наглядової ради;
ГОЦЬ Василь Іванович, начальник управління фінансово-кредитної та цінової політики управління економіки Тернопільської обласної державної адміністрації;
ДРОЗД Віктор Іванович, голова організації роботодавців Тернопільської області;
КІБУК Людмила Дмитрівна, заступник начальника з фінансових питань ВАТ «Тернопільгаз»;
КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович, проректор Тернопільського національного економічного університету;
ЛИЛО Василь Йосипович, генеральний директор ТОВ «Тернопільбуд»;
МАШЕВСЬКИЙ Віктор Іванович, заступник начальника управління економічного розвитку Тернопільської міської ради;
ПРИСЯЖНИЙ Андрій Володимирович, голова Тернопільської обласної ради профспілок;
ЧАШКА Марія Теодорівна, голова постійної комісії з питань соціальної політики та праці, міграції, у справах   пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Тернопільської обласної ради;

БРОСЛАВСЬКИЙ Володимир Любомирович, начальник відділу виховної роботи Тернопільського національного економічного університету
ЯСЕЛЬСЬКА Валентина Василівна, регіональний представник Академії пенсійної реформи

Далі

Реквізити ВНПФ "Резерв Тернопілля"

Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Тернопілля» 

Зареєстроване: в Подільській райдержадміністрації 18.01.2006. 
Код ЄДРПОУ: 33942101
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПФ №72 відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України №5942 від 27.06.2006.

Юридична адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12-Л.
Телефон: (044) 426-61-00

Платіжні реквізити фонду:

поточний рахунок 26508185 в ПАТ "ПУМБ",
МФО банку 334851, код ЄДРПОУ фонду  33942101
Свідоцтво про державну реєстрацію
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи  (статистика)

 

Інформація про діяльність пенсійного фонду

2014 год
2015 год
2016 год

Як стати учасником недержавного пенсійного фонду

Отже, ви вирішили подбати про свою пенсію завчасно. Правильне рішення: своє – надійніше. Щоб почати накопичення, вам потрібно укласти Пенсійний контракт із відкритим недержавним пенсійним фондом «Резерв Тернопілля».

Але, оскільки за законом фонд не може укладати пенсійні контракти від свого імені, це здійснює адміністратор пенсійного фонду. Адміністратором ВНПФ «Резерв Тернопілля» є ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ».

1. Зв’язатись з працівниками Адміністратора за телефонами (044) 426-61-00 (Київ), гаряча лінія по всій Україні 0-800-50-18-60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або за адресою: 04210, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12-Л.

2. Надати Адміністратору засвідчені Вашим підписом копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (у разі його отрумання). Якщо Ви не маєте ідентифікаційного номеру, то необхідно надати копію сторінки паспорту із записом про це, якщо Вам ще не виповнилось 16 років - копію свідоцтва про народження.

3. На основі цих документів Адміністратор (або його уповноважений представник) готує та надає Вам на підпис два примірники Пенсійного контракту, Облікову картку вкладника/учасника фонду.

4. Після підписання Пенсійного контракту Адміністратор відкриває Вам індивідуальний пенсійний рахунок і повідомляє всі реквізити для перерахування внесків та надає:

один примірник підписаного всіма сторонами Пенсійного контракту,
Витяг із основних положень Статуту фонду,
Пенсійну схему,
Пам’ятку із роз’ясненнями основних положень Пенсійного контракту.
Контракт підписано, Ви стали учасником відкритого недержавного пенсійного фонду «Резерв Тернопілля».

Кожного року Адміністратор надсилатиме Вам інформацію про стан Вашого індивідуального пенсійного рахунку. Крім того, на сайті Компанії з управління активами. Ви можете відстежувати показники діяльності фонду і вчасно дізнаватися про те, куди інвестуються Ваші кошти.

Якщо у Вас залишились питання звертайтесь, будь-ласка, за телефоном гарячої лінії 0-800-50-18-60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України).

Далі

Як робити внески до НПФ

Після укладення пенсійного контракту Ви можете розпочати внесення пенсійних коштів на Ваш індивідуальний пенсійний рахунок.

Способів покласти на цей рахунок кошти декілька, Ви можете обрати найбільш зручний для Вас.

Спосіб перший – Ви подаєте в бухгалтерію за місцем роботи заяву довільної форми і щомісяця з Вашої заробітної плати зазначена Вами у заяві сума буде відраховуватись та переказуватись на Ваш рахунок у недержавному пенсійному фонді.

Спосіб другий – Ви можете здійснювати пенсійні внески через будь-яку банківську установу за допомогою платіжного доручення – так само як Ви сплачуєте, наприклад, житлово-комунальні послуги.

Спосіб третій – якщо у Вас є розрахунковий рахунок у банку, Ви можете доручити своєму банку здійснювати з цього рахунку перекази на рахунок в НПФ.

Платіжні реквізити фонду: розрахунковий рахунок 26508185 в ПАТ «ПУМБ», МФО банку 334851, код ЄДРПОУ фонду 33942101.

Детальніше про способи здійснення внесків дізнайтеся за телефоном гарячої лінії 0-800-50-18-60 (безкоштовно в межах України зі стаціонарних телефонів)

Увага! Учасникам, які для внесення пенсійних коштів використовують систему privat24


Далі

Показники НТ «ВНПФ «Резерв Тернопілля»

Щоденнi показники діяльності на 17.01.2018
Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн. 933 202,27
Загальна кількість одиниць пенсійних активів фонду 321 545,952930
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн. 2,9022360925


Характеристики фонду на 30.08.2017 (Таб №1)
Наименования показателя Значение показателя
Прирост чистой стоимости единицы пенсионных взносов за 12 месяцев, % 14,66
Прирост чистой стоимости единицы пенсионных взносов с начала деятельности (январь 2008), % 159,16
Прирост чистой стоимости единицы пенсионных взносов с начала текущего года, % 7,08
Прирост чистой стоимости единицы пенсионных взносов за последние 3 месяца, % 2,90
Чистая стоимость единицы пенсионных взносов*, грн. 2,58
Количество единиц пенсионных взносов, тыс. 1688,97
Чистая стоимость активов, тыс. грн. 4528,80
Количество участников 1 497
Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних внесків (грн.)


Структура активів НТ "ВНПФ "Резерв Тернопілля" станом на 30.08.2017 (Таб №2)
Наименование Тип актива Балансовая стоимость Часть общей стоимости %
Міністерство фінансів України серія 195176 ОВДП 939 254 20.56
ПАТ «Державний Ощадний банк України» депозит 440 489 9
АТ «Укрексімбанк» депозит 440 000 9
ПАТ «КРЕДОБАНК» депозит 429 852 9
АТ «ПроКредит Банк» депозит 400 205 8
Міністерство фінансів України серія 157119 ОВДП 337 487 7
Міністерство фінансів України серія 194468 ОВДП 246 400 5
АТ «ОТП Банк» депозит 216 215 4
Міністерство фінансів України серія 186159 ОВДП 203 085 4
ПАТ «Альфа Банк» серія 2-К корпоративні облігації 172 387 3
Міністерство фінансів України серія 194567 ОВДП 159 725 3
Міністерство фінансів України серія 185557 ОВДП 138 766 3
Міністерство фінансів України серія 185151 ОВДП 101 402 2
ПрАТ «МАУП» серія 1-B корпоративні облігації 98 701 2
Міністерство фінансів України серія 160626 ОВДП 95 889 2
"ПАТ «Укртелеком"" серія 4-Q" корпоративні облігації 51 106 1
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» депозит 32 260 0
Міністерство фінансів України серія 186928 ОВДП 25 369 0
ПАТ «ПУМБ» поточний рахунок 15 500 0


Структура інвестиційного портфеля НПФ «Резерв Тернопілля» на 30.08.2017

  • Показники за 2015 рік
  • Показники за 2016 рік
  • Показники за 2017 рік
Далі
© Недержавний пенсійний фонд «Резерв Тернопілля». Всі права захищені.